Makaleler

Koledokoskopi  ve Pankreatoskopi

Koledokoskopi ve Pankreatoskopi

Günümüz koşullarında ERCP ile safra ve pankreas kanalının barsağa açılan ağız kısmı direkt olarak görüntülenebilmektedir. Safra ve pankreas kanalının diğer kısı...

PEG (Perkütan Endoskopik Gastrotomi)

PEG (Perkütan Endoskopik Gastrotomi)

Enteral nutrisyon desteği için sindirim sistemine bir erişim yolu sağlanması gerekmektedir.Günümüzde enteral nutrisyon için Perkütan Endoskopik Gastrostomi (PEG), ...

ERCP için Hasta Hazırlığı

ERCP için Hasta Hazırlığı

ERCP'nin, diğer endoskopik işlemlere göre ciddi komplikasyon oranı yaklaşık olarak 4 kat daha fazladır. ERCP yapacak olan hekim hastayı muayene etmeli ve yapılmış tetkikleri değerlendirmel...

Gastrointestinal Sistemde Anastomoz Darlıkları

Gastrointestinal Sistemde Anastomoz Darlıkları

Gastrointestinal sistemde anastomoz darlığı mevcutsa hastalar; darlığın seviyesine bağlı olarak disfaji, odinofaji, bulantı, kusma, distansiyon, gaz veya gaita çıkaramama, diare, k...

Kolorektal Malign Darlıklarda Stent Uygulaması

Kolorektal Malign Darlıklarda Stent Uygulaması

Kolorekral kanserli hastaların yaklaşık olarak %8-29 u parsiyel veya tam barsak tıkanması ile başvurmaktadırlar. Bunların çoğu evre III veya IV sol kolon tümörleridır. Akut tı...

Travma Sonrası Safra Yolu Yaralanmalarında ERCP

Travma Sonrası Safra Yolu Yaralanmalarında ERCP

Abdominal travmalar sonrası, en sık etkilenen organın karaciğer olması nedeni ile travma sonucu safra yaralanmaları da oluşabilmektedir. Travmatik safra yaralanmaları a. Penetran ve b. Kü...

Akut Süpüratif Kolanjit

Akut Süpüratif Kolanjit

Akut Süpüratif Kolanjit'te tüm hastalar ateşli ve büyük bölümü sarılıklıdır. Sarılık, titremeyle yükselen ateş ve sağ üst kadran ağrısı, Charco...