Gastrointestinal Sistemde Anastomoz Darlıkları

Gastrointestinal Sistemde Anastomoz Darlıkları

Gastrointestinal sistemde anastomoz darlığı mevcutsa hastalar; darlığın seviyesine bağlı olarak disfaji, odinofaji, bulantı, kusma, distansiyon, gaz veya gaita çıkaramama, diare, konstipasyon, kilo kaybı gibi yakınmalarla doktora başvururlar.

Darlıklar 3 çeşit olmaktadır.

Basit darlıklar

Çapı 12 mm den büyük endoskopun geçişine izin veren, 2 cm den kısa darlıklardır. Bunlar buji veya balon kullanılarak tedavi edilebilirler.

Kompleks darlıklar

Çapı 12 mm'den küçük endoskopun geçişine izin vermeyen, 2 cm'den uzun ve tortuöz yapıda darlıklardır. Skopi ve endoskopik görüş rehberliğinde güvenle dilate edilebilirler. Dilatasyona güç cevap verirler.

Dirençli darlıklar

Katı gıda geçişine izin verecek şekilde endoskopik dilatasyon sağlanamayan, ya da dilatasyon sonrası 2-4 hafta içinde semptomları tekrarlayan veya 7 veya daha fazla dilatasyon tedavisine ihtiyaç duyan darlıklardır. Bunların tedavisinde geçici stent veya insizyon tedavisi denenebilir.

Endoskopik yada radyolojik görünümü şüpheli olan darlıklardan ve dirençli darlıklardan bx alınarak malignite ekarte edilmelidir.