Koledokoskopi ve Pankreatoskopi

Koledokoskopi ve Pankreatoskopi

Günümüz koşullarında ERCP ile safra ve pankreas kanalının barsağa açılan ağız kısmı direkt olarak görüntülenebilmektedir. Safra ve pankreas kanalının diğer kısımları kanal içine kontrast madde verilerek skopi ile değerlendirilebilinmektedir.

Gelişen teknoloji ile bu kanalların içini görüntülemek mümkün hale gelmiştir. Yaklaşık olarak 5 yıldan beri Bursa ve Güney Marmara Bölgesine ERCP hizmeti vermekte olan ünitemiz Aralık 2021 itibarı ile yapmış olduğu teknolojik yatırım sonucu Koledokoskopi(kolanjioskopi) ve Pankreatoskopi yapmaya başlamıştır.

Günümüzde Pankreatikobiliyer hastalıkların değerlendirilmesinde  CT, MR, MRCP, ERCP, EUS ve İDUS gibi modern tanı yöntemleri kullanılmasına rağmen hastaların %50 kadarında tanı belirsizliği olmaktadır.

Kolanjioskopi ve Pankreatoskopi Yapılması Gereken Durumlar:

 1. Malign benign ayrımı yapılamayan safra yolu darlıkları

 2. Safra yolu dev taşlarının lazerle kırılması

 3. Safra yolu darlığı ve taş olan hastalarda taşların lazerle kırılması

 4. Pankreas kanal taşlarının tanısı ve lazerle kırılması

 5. Kronik pankreatit

 6. Kolanjiokanser tanısı

 7. Primer sklerozan kolanjit hastalarında malign darlık saptama

 8. CMV,Fungal ve paraziter safra yolu hastalıkları tanısı

 9. Hemobilia

 10. Sistik kanala stent takılması gereken durumlar

 11. Safra yolu ve Pankreas kanalı tümörlerinin tanısı

 12. Transplantasyon sonrası safra yolu sorunlarında

 13. Safra yolu ve Pankreatik kanal içine kaçan stentlerin çıkartılmasında