ERCP için Hasta Hazırlığı

ERCP için Hasta Hazırlığı

ERCP'nin, diğer endoskopik işlemlere göre ciddi komplikasyon oranı yaklaşık olarak 4 kat daha fazladır. ERCP yapacak olan hekim hastayı muayene etmeli ve yapılmış tetkikleri değerlendirmelidir. Hastaya veya yakınlarına yapılacak işlemin amacı, tehlikeleri, komplikasyonları ve alternatif tedavi metodları anlatılmalıdır. Aydınlatılmış onam formu imzalatılmalıdır.

ERCP yapılacak hastanın yandaş hastalıkları araştırılmalı, gerek görülürse ilgili bölüme konsülte edilmelidir. Bilinçli sedasyon için anestezi onayı alınmalıdır.

İyot allerjisi başta olmak üzere herhangi bir ilaç allerjisi olup olmadığı sorgulanmalıdır.

Klinik şüphe varsa koagülasyon testleri (INR, protrombin zamanı, parsiyel tromboplastin zamanı, trombosit sayısı) yapılmalıdır. Klinik şüphe yoksa hemostaz anomalilikleri nadir olduğundan rutin tarama önerilmez. 

Tanısal ERCP için antikoagülan ajanların kesilmesi gerekmez ancak günümüzde ERCP tanısal olmaktan çıkmış daha çok tedavi amaçlı olmuştur. Bu sebeple ERCP yapılacak olan hastalarda antikoagülan alımı dikkatlice sorgulanmalı ve ona göre tedbir alınmalıdır.

Aspirin ve diğer NSAİ ilaçlar, ERCP den 5-7 gün evvel kesilmelidir. Tromboemboli riski yüksek olan hastalarda ERCP öncesi aspirin kesilmemelidir. Klopidogrel ve tiklopine 7-10 gün önce kesilmelidir. Warfarin kullanan hastalarda INR 2.5'un altında olmalıdır. Bu konularda ASGE, ESGE, JGES kılavuzları yol göstericidir.

Hastalar gece boyunca ya da en az 4 saat önceden ağızdan gıda almamalıdır.

Doğurganlık çağındaki kadınlarda olası hamilelik sorgulanmalı ve gebelik testi yapılmalıdır.