Makaleler

Kolorektal Malign Darlıklarda Stent Uygulaması

Kolorektal Malign Darlıklarda Stent Uygulaması

Kolorekral kanserli hastaların yaklaşık olarak %8-29 u parsiyel veya tam barsak tıkanması ile başvurmaktadırlar. Bunların çoğu evre III veya IV sol kolon tümörleridır. Akut tı...

Kolonoskopi Nedir

Kolonoskopi, kalın bağırsağın makattan girilerek, sakinleştirici ilaç (sedasyon) veya anestezi altında bir fiberoptik kamera ile monitör altında incelenmesi. Kolonoskopi işleminden bir ...