Kolorektal Malign Darlıklarda Stent Uygulaması

Kolorektal Malign Darlıklarda Stent Uygulaması

Kolorekral kanserli hastaların yaklaşık olarak %8-29 u parsiyel veya tam barsak tıkanması ile başvurmaktadırlar. Bunların çoğu evre III veya IV sol kolon tümörleridır. Akut tıkanma tablosu ile gelen hastalarda, stent ile tıkanma giderilerek hastanın tam değerlendirilmesi, genel durumunun düzeltilmesi ve elektif cerrahiye hazırlanması mümkün olmaktadır. 

Tümörü nonrezekabl olan veya yaygın hastalığı olan hastalarda, stent kolostomiye alternatif oluşturmakta ve hastayı ameliyatın getireceği sorunlardan kurtarmaktadır.

Kolon stentleri için 2 endikasyon vardır: Tıkanmaya neden olmuş ileri evre hastalıkta palyasyon ve elektif cerrahiye hazırlık ıçin dekompresyon 

Sağ veya sol kolon tıkanmalarında yüksek riskli hastalarda (ASA III-IV, 70 yaş üzeri) cerrahiye hazırlık olarak stent takılabilir. 

Ameliyat öncesi dekompresyon büyük bir olasılıkla iki aşamalı olacak operasyonu tek aşamalı veya laparoskopik olacak elektif ameliyata çevirebilir. 

Durumu ne olursa olsun sistemik toksisite bulguları olan hastalarda barsak iskemisi veya perforasyon olabileceğinden bunlar acil ameliyata alınmalıdır.