Marmara Endo Bursa - ERCP Merkezi

Marmara Endo ERCP Merkezi, Op. Dr. Özkan Yünük önderliğinde Bursa'da hizmet vermektedir. İletişim için tıklayın.

Endoskopik Retrograd KolanjioPankreatografi (ERCP); safra kesesi, safra yolları ve pankreastan oluşan pankreatikobilier sistemle ilgili hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılan özel bir tedavi yöntemidir. Duodenoskop ve Skopi'den faydanalır. Pankreas ve safra yollarının görüntülenmesine dayanır. Günümüzde tanıdan daha çok tedavi için kullanılmaktadır.

ERCP Uygulaması

ERCP ileri bir endoskopik tekniktir. Tekniğin uygulanması karmaşıktır ve başarılı sonuç alınması yeterli ekipman, tecrübeli bir endoskopist ve eğitimli yardımcı sağlık elemanı olması gerekmektedir. Doğru endikasyon konulması büyük önem taşır.

ERCP'nin Kullanıldığı Alanlar:

• Koledok Taşları

• Safra Yolu Darlıklarının Değerlendirilmesi ve Tedavisi

• Koledok Malformasyonları

• Kist Hidatik

• Postoperatif Komplikasyonlar

• Oddi Sfinkter Disfonksiyonu Olan Seçilmiş Hastaların Değerlendirilmesi ve Tedavisi

• Nedeni Bilinmeyen Rekürren Akut Pankreatitli hastaların değerlendirilmesi

• Kronik Pankreatitle İlişkili komplikasyonlar

• Pankreas Maligniteleri

• Ampulla Waterinin Değerlendirilmesi

ERCP için Hasta Hazırlığı

ERCP için Hasta Hazırlığı

ERCP'nin, diğer endoskopik işlemlere göre ciddi komplikasyon oranı yaklaşık olarak 4 kat daha fazladır. ERCP...

Gözde İçerik

Marmara Endo | Endoskopik Uygulamalar

Marmara Endo, Marmara bölgesine hizmet veren Bursa merkezli bir Endoskopi merkezidir. Bu sitede paylaşılan içerikler, alan ile ilgili doktorlar için bilgilendirme amaçlı yapılmaktadır.