Akut Biliyer Pankreatitte ERCP

Akut Biliyer Pankreatitte ERCP

Akut pankreatitin en önemli nedeni safra taşı veya çamurudur. Akut Biliyer Pankreatit (ABP), genelde hafif seyreder ve önemli bir medikal tedavi veya girişimsel işlem gerektirmez.

ABP'li hastalarda ciddi kolanjit varlığında, ERCP'nin faydalı olduğu gösterilmiştir. Akut pankreatit seyrinde görülebilen lökositoz, ateş, sarılık, kolanjit ile karışabilir. ABP'li olgularda kolanjitin en önemli göstergesi bilirübin değerinin yükselmesidir.

Safra kesesindeki taşların 2-5 mm den küçük olması, kesedeki taş sayısının 20'den fazla olması, taş yüzeyinin düzensiz olması, yemek sonrası safra koliklerinin olması, sistik kanalın 5 mm'nin üzerinde olması, koledok'un geniş olması; Akut Biliyer Pankreatit için risk faktörleridir.

24-48 saat içinde artan bilirübin ve transaminaz değerleri, koledok taşı için bir göstergedir.

Koledok taşını belirlemede EUS ve MRCP; US ve CT'den daha değerlidir.

Olguların ERCP yönünden değerlendirilmesi için ciddi pankreatit bulguları değerlendirilmeli ve koledok taşı görüntülenmelidir.

Pankreatit sonrası düzelen hastalarda ameliyat öncesi muhtemel koledok taşı için ERCP işlemine gerek yoktur.

Sonuç olarak Akut Biliyer Pankreatitli hastalarda uluslararası kriterlere göre hastalığın ciddiyeti belirlenmelidir. Ciddi pankreatit skoru varlığında tabloya kolanjit eklenmiş ise ERCP endikasyonu vardır.