PEG (Perkütan Endoskopik Gastrotomi)

PEG (Perkütan Endoskopik Gastrotomi)

Enteral nutrisyon desteği için sindirim sistemine bir erişim yolu sağlanması gerekmektedir.Günümüzde enteral nutrisyon için Perkütan Endoskopik Gastrostomi (PEG), altın standart yöntem olarak kabul edilmektedir.

Perkütan Endoskopik Gastrostomi (PEG) Endikasyonları 

 1. Disfaji
  1. Nörojenik Disfaji ,
   1. Akut gelişen olaylar:CVA, İnme, Kafa Travması
   2. Kronik gelişen olaylar: Alzheimer, ALS, MS, Parkinson, Myastenia Graves, Beyin tümörleri
  2. Nörojenik Olmayan Disfaji
   1. Obstrüktif:farenks veya özofagus tm
   2. Müsküler: Miyotonik distrofi
 2. Genel Durum Bozukluğuna Bağlı Yetersiz Oral Alım
 3. Uzun önem gastrik dekompresyon ihtiyacı
 4. Gastrik volvulusun düzeltilmesi
 5. Tekrarlayan intragastrik girişimler için mideye erişim yolu açılması

PEG Takıldıktan 4 saat sonra su verilerek beslenmeye başlanır ve sorun olmazsa 6.saatten sonra enteral nutrisyon solüsyonu verilebilir. 6-12 ay aralıklarla tüpün yenilenmesi önerilir.

PEG Komplikasyonları 

Aspirasyon, kanama, enfeksiyon, peritonit ve pnömoperitonyum gibi komlikasyonlar, işlem sırasında ve işlemden kısa süre sonra gelişebilir. Gömülmüş tambur sendromu, gastro-kolo-kutanöz fistül gibi komplikasyonlar uzun süre sonra karşılaşabilinen komplikasyonlardır.