ERCP’de Takılan Biliyer Stent Fonksiyonelliği

ERCP’de Takılan Biliyer Stent Fonksiyonelliği

Biliyer stent takılan hastalarda, stentin fonksiyon yapıp yapmadığını bilmek önemlidir. Hastanın kliniğinde, kolestaz enzimlerinde düzelme olması, görüntüleme yöntemlerinde safra yollarında hava görülmesi stentin açık olduğunu gösterir.

Bilirübinin, albümine bağlanması nedeni ile ömrü uzundur ve normale dönmesi zaman alır. Stent takılmadan önce bilirübin değeri 10’un üzerinde olanlarda, INR uzun olanlarda, KC‘de diffüz metastazı olanlarda ve proksimalde darlığı olanlarda 6 haftada, bu risk faktörlerini taşımayanlarda 3 haftada bilirübin değeri 2mg’ın altına iner. Stent takıldıktan sonra kolanjit gelişmesi veya bir hafta sonra bilirübin değerinde %20 den az düşme olması drenajın yetersiz olduğunu gösterir.