Travma Sonrası Safra Yolu Yaralanmalarında ERCP

Travma Sonrası Safra Yolu Yaralanmalarında ERCP

Abdominal travmalar sonrası, en sık etkilenen organın karaciğer olması nedeni ile travma sonucu safra yaralanmaları da oluşabilmektedir. Travmatik safra yaralanmaları a. Penetran ve b. Künt olarak iki şekilde olabilir.

Bu hastaların çoğu, kanama kontrolü yada başka organ hasarı nedeni ile cerrahi geçirmiş durumdadır. Safra yolu yaralanması bulgusu olarak genellikle göğüs veya karın dreninden safralı mayi gelmesi, bilirübin yüksekliği veya radyolojik olarak bilomanın saptanmasıdır.

Hastaların ERCP'ye yönlendirilmeleri, drenden 500 cc'den fazla mayi gelmesi, biloma saptanması veya sarılık gelişmesi gibi safra yolu yaralanmasını düşündüren bulgulardan sonra olmaktadır.

ERCP sonrası iyileşme kriterleri:

  1. Safralı drenajın kesilmesi
  2. Karaciğer enzimlerinde yükselme olmaması
  3. Radyolojik olarak karın içi sıvı kolleksiyonunun olmaması
  4. Stent takılmış olan hastalarda stent çıkarımı esnasında çekilen kolanjiografide kaçak olmamasıdır.