Akut Süpüratif Kolanjit

Akut Süpüratif Kolanjit

Akut Süpüratif Kolanjit'te tüm hastalar ateşli ve büyük bölümü sarılıklıdır. Sarılık, titremeyle yükselen ateş ve sağ üst kadran ağrısı, Charcot Triadını oluşturur. Bu belirtilere şok ve santral sinir sistemi bulguları eklenince Reynolds Pentadı oluşur.

Olguların %20'sinde hipotansiyon, konfüzyon ve letarji gözlenir. Hastaların yarısında beyaz küre 12.000/mm3 den azdır. Bilirübin. SGOT ve ALP düzeyleri yüksektir. Bu hastalara acilen ERCP yapılması gerekir.