Makaleler

Endoskopik Kistogastrostomi

Endoskopik Kistogastrostomi

Pankreatik Psödokistlerde Drenaj (Endoskopik Kistogastrostomi) 6 haftadan daha uzun süre sebat eden ve 6 cm'den büyük psödokistleri drene etmek gerekmektedir. 4 cm'...

Akut Biliyer Pankreatitte ERCP

Akut Biliyer Pankreatitte ERCP

Akut pankreatitin en önemli nedeni safra taşı veya çamurudur. Akut Biliyer Pankreatit (ABP), genelde hafif seyreder ve önemli bir medikal tedavi veya girişimsel işlem gerektirmez.<...

Gebelerde ERCP

Gebelerde ERCP

Gebelikte ERCP uygulaması, ilk ERCP'den 15 yıl sonra, 1990 yılında başlamıştır. Gebelikte ERCP endikasyonları: biliyer pankreatit, koledok taşı, kolanjit, safra ve pankreas kanal hasarı durumla...

ERCP ve Karaciğer Kist Hidatik

ERCP ve Karaciğer Kist Hidatik

Kist Hidatik'in safra yollarına açılması sık rastlanan bir komplikasyondur. Kız veziküller ve membranları, safra yollarını tıkayarak obstrüktif sarılık ve kolanjite neden olabi...

Zor Safra Yolları Taşlarının Tedavisi

Zor Safra Yolları Taşlarının Tedavisi

Safra yolu taşları, %85 ila %90 oranla rutin ERCP, ES, Balon ve basketle taş çıkarma yaklaşımları ile tedavi edilir. Safra yollarının zor taşları olarak anılan %10-15'...

Defekografi Nedir

Defekografi Nedir

Makat kanalının (anal kanal) ve rektum adı verilen kalın bağırsağın makat ile birleşen kısmının boşalması esnasında video eşliğinde röntgen ile görüntülenmesi işlemidir. Zor dış...

Kolonoskopi Nedir

Kolonoskopi, kalın bağırsağın makattan girilerek, sakinleştirici ilaç (sedasyon) veya anestezi altında bir fiberoptik kamera ile monitör altında incelenmesi. Kolonoskopi işleminden bir ...