Zor Safra Yolları Taşlarının Tedavisi

Zor Safra Yolları Taşlarının Tedavisi

Safra yolu taşları, %85 ila %90 oranla rutin ERCP, ES, Balon ve basketle taş çıkarma yaklaşımları ile tedavi edilir. Safra yollarının zor taşları olarak anılan %10-15'lik bölümünün tedavisi ise özel bazı yaklaşımlar gerektirir. Çıkarılmalarında zorluk yaşanan safra yolları taşları aşağıda belirtilmiştir.

Zorlu Safra Yolu Taşları Nelerdir?

  1. Taş sayısının 3 den daha fazla olması,
  2. Taş boyutunun 1.2 - 2 cm den büyük olması,
  3. Büküntülü S şeklindeki koledokta birden fazla taş bulunması,
  4. Çeşitli sebeplerle Sfinkterotominin yetersiz kalması,
  5. Koledoğun intrahepatik olan kısmının çapının artmamış, normal veya dar olması
  6. Taşın intrahepatik veya sistik kanal yerleşimli olması
  7. Papillanın divertikül komşuluğunda olması
  8. Hastanın mide veya safra yollarına yönelik ameliyat geçirmiş olması