ERCP ve Karaciğer Kist Hidatik

ERCP ve Karaciğer Kist Hidatik

Kist Hidatik'in safra yollarına açılması sık rastlanan bir komplikasyondur. Kız veziküller ve membranları, safra yollarını tıkayarak obstrüktif sarılık ve kolanjite neden olabilirler. Kist Hidatik'te, cerrahi tedavi sonrası sıkça oluşabilecek cerrahi komplikasyonlardan birisi, rezidüe kavite ile safra yolları arasında oluşan fistüldür.

Kist Hidatik'te Preoperatif ERCP Kullanımı

  1. Kist ile safra yolları arasındaki ilişki ortaya konularak cerrahinin planlanmasına yardımcı olunur.
  2. Kolanjit ve obstrüksiyon gibi akut durumları çözerek elektif koşullarda cerrahi yapılmasını sağlar.
  3. %25 olguda kalıcı kür sağlayabilir
  4. Preop sfinkterotomi yapılması postoperatif eksternal fistül sıklığını azaltır.

Postoperatif ERCP Kullanımı

  1. Devam eden semptom veya laboratuva rbozukluklarını açıklamak için.
  2. Safra yollarına rezidü materyale bağlı gelişen obstrüksiyon veya kolanjiti ortadan kaldırmak için.
  3. Postoperatif dönemde gelişen eksternal fistül tedavisinde.
  4. Sekonder biliyer striktürlerde.