Makaleler

ERCP ve Karaciğer Kist Hidatik

ERCP ve Karaciğer Kist Hidatik

Kist Hidatik'in safra yollarına açılması sık rastlanan bir komplikasyondur. Kız veziküller ve membranları, safra yollarını tıkayarak obstrüktif sarılık ve kolanjite neden olabi...

Zor Safra Yolları Taşlarının Tedavisi

Zor Safra Yolları Taşlarının Tedavisi

Safra yolu taşları, %85 ila %90 oranla rutin ERCP, ES, Balon ve basketle taş çıkarma yaklaşımları ile tedavi edilir. Safra yollarının zor taşları olarak anılan %10-15'...