Makaleler

Fasciola Hepatica'nın ERCP ile Tedavisi

Uzman Dr. Özkan Yünük, Özel Hayat Hastanesinde Bir hastasına yaptığı ERCP sırasında, Safra Kesesinden Karaciğer Kelebeği de denen FASCIOLA HEPATICA adlı paraziti çıkarıyo...

ERCP için Hasta Hazırlığı

ERCP için Hasta Hazırlığı

ERCP'nin, diğer endoskopik işlemlere göre ciddi komplikasyon oranı yaklaşık olarak 4 kat daha fazladır. ERCP yapacak olan hekim hastayı muayene etmeli ve yapılmış tetkikleri değerlendirmel...

Travma Sonrası Safra Yolu Yaralanmalarında ERCP

Travma Sonrası Safra Yolu Yaralanmalarında ERCP

Abdominal travmalar sonrası, en sık etkilenen organın karaciğer olması nedeni ile travma sonucu safra yaralanmaları da oluşabilmektedir. Travmatik safra yaralanmaları a. Penetran ve b. Kü...

Akut Süpüratif Kolanjit

Akut Süpüratif Kolanjit

Akut Süpüratif Kolanjit'te tüm hastalar ateşli ve büyük bölümü sarılıklıdır. Sarılık, titremeyle yükselen ateş ve sağ üst kadran ağrısı, Charco...

Akut Biliyer Pankreatitte ERCP

Akut Biliyer Pankreatitte ERCP

Akut pankreatitin en önemli nedeni safra taşı veya çamurudur. Akut Biliyer Pankreatit (ABP), genelde hafif seyreder ve önemli bir medikal tedavi veya girişimsel işlem gerektirmez.<...

Gebelerde ERCP

Gebelerde ERCP

Gebelikte ERCP uygulaması, ilk ERCP'den 15 yıl sonra, 1990 yılında başlamıştır. Gebelikte ERCP endikasyonları: biliyer pankreatit, koledok taşı, kolanjit, safra ve pankreas kanal hasarı durumla...